Nieuwe richtlijnen mbt de trainingen en het betreden van de kantine

Beste leden,
op 23 juli werden door de veiligheidsraad nieuwe richtlijnen aangekondigd geldig vanaf zaterdag 25 juli.
Hieronder vinden jullie concreet wat dit voor de hondenschool betekent.
Gelieve hier dan ook rekening mee te houden wanneer je komt trainen.
Dank voor jullie begrip.

CORONA UPDATE 23 07 2020
De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag bepaalde richtlijnen aangepast, waardoor er enkele aanpassingen nodig zijn die wel van belang zijn voor onze hondensport. De hieronder aangehaalde maatregelen hebben ook betrekking tot de matrix die de plaatselijke autoriteiten gebruiken om de evaluatie van een evenement (wedstrijd) uit te voeren:
1. behalve wanneer men aan tafel zit, zal men in de kantines een mondmasker moeten dragen (zelfde regels als in de horeca);
2. wanneer men op het terrein niet actief is (zowel bij trainingen als bij wedstrijden), maar als publiek zal men een mondmasker dragen. Op het terrein blijven de reeds geldende regels van toepassing;
3. zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden zal de club moeten weten wie er aanwezig is, zowel op het terrein als errond (inclusief de kantine); hiervoor zal een lijst opgemaakt worden per trainings- of wedstrijddag met naam en ofwel telefoonnummer ofwel mailadres van betrokkene (geleider, speler, keurmeester, publiek, …). Deze lijst zal 14 dagen bijgehouden worden op het secretariaat van de club en bij vaststelling van een besmetting spontaan overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.
4. zowel bij trainingen als bij wedstrijden zal er een duidelijke in- en uitgang voorzien zijn voor de kantine en de terreinen en zal de bezoekersstroom duidelijk gestuurd worden door een afpijling. De in de vorige nieuwsbrieven verspreide richtlijnen voor trainingen en wedstrijden blijven geldig. De in deze nieuwsbrief vermelde maatregelen zijn bijkomend, niet vervangend.
 
Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk.

Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.