Huisreglement

Het jaarlijks lidgeld (van 01 januari tot 31 december) bedraagt 80 € per gezin.

Gasttrainingen voor leden van andere clubs (max 1x per maand): 2,00 € per les.

 

 • Kandidaat leden hebben recht op twee gratis proeflessen.
 • De leeftijd van een geleider is minimum 16 jaar.
 • Iedereen in het bezit van een hond, zonder onderscheid van ras of grootte, kan aansluiten bij de club.
 • Bij aansluiting bewijst het lid dat zijn hond ingeënt is tegen de ziekte van Carré en het Parvovirus.
 • Elk lid is verplicht verzekerd tegen schade en/of ongevallen.
 • De gebouwen zijn enkel toegangelijk voor leden, tijdens de lesuren.
 • Het terrein is enkel toegankelijk voor leden om te trainen. Voor eventuele andere activiteiten is toestemming nodig van het bestuur.
 • Op het terrein en in de kantine zijn de honden verplicht aangelijnd, tenzij een instructeur U om het aflijnen verzoekt.
 • U mag de lessen niet bijwonen met zieke of loopse honden.
 • Het staat de lesgever/instructeur vrij om een geleider te vragen om het terrein te verlaten indien deze van mening is dat de hond zichtbaar (bv. blessure, algemene geestestoestand) niet meer in staat is om (verder) te werken. Het bestuur kan de geleider toch toestaan om de lessen te volgen, mits voorlegging van een attest van een dierenarts waarin bevestigd wordt dat de hond wel geschikt is om de lessen te volgen. Het bestuur kan te allen tijde een hernieuwing van dit attest vragen.
 • Zowel het bestuur als de instructeurs kunnen een geleider de toegang tot het terrein ontzeggen indien zij van mening zijn dat de hond een gevaar vormt voor zowel de geleider zelf, als andere personen of zelfs andere honden.
 • Het is verboden gebruik te maken van prikbanden, teletac, slipketting, slipkoord/halfstropper of eender ander dwang- of correctiemiddel.
 • Het is verboden honden te slaan, te schoppen of een andere vorm van geweld te gebruiken. Uw hond is uw vriend, een levend wezen.
 • De richtlijnen van de instructeurs dienen opgevolgd te worden, niet naleven zonder geldige reden, kan meteen leiden tot uitsluiting van de lessen.
 • Bij overtreding kan u uitgesloten worden van de club.
 • Verkoop van voorwerpen, steunkaarten en dergelijke, of omhalingen verrichten is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.
 • Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. De aanwezigen krijgen dan inzage krijgen in het kasboek en er wordt de planning voor het volgende jaar wordt meegedeeld.
 • Elk lid mag zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.
 • Elk lid kan suggesties indienen om een verbetering van de werking mogelijk te maken. Ideeën of suggesties kunnen doorgestuurd worden naar info@filos.be
 • Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, beschadigingen of diefstallen.