Huisreglement

Het jaarlijks lidgeld (van 01 januari tot 31 december) bedraagt 70 € per gezin.

Kandidaat leden hebben recht op twee gratis proeflessen.

Niet leden kunnen training volgen tegen het bedrag van 1,20 € per les.

Uittreksel uit het huishoudelijke reglement…

 • Het terrein en de gebouwen zijn enkel voor leden, tijdens de lesuren.
 • Kandidaat leden hebben recht op twee gratis proeflessen.
 • De leeftijd van een geleider is minimum 16 jaar.
 • Op het terrein en in de kantine zijn de honden verplicht aangelijnd, tenzij een instructeur U om het aflijnen verzoekt.
 • U mag de lessen niet bijwonen met zieke of loopse honden.
 • Het is verboden gebruik te maken van prikbanden, teletac, slipketting, slipkoord/halfstropper of eender ander dwang- of correctiemiddel.
 • Het is verboden honden te slaan, te schoppen of een andere vorm van geweld te gebruiken. Uw hond is uw vriend, een levend wezen.
 • Bij overtreding kan u uitgesloten worden van de club.
 • Verkoop van voorwerpen, steunkaarten en dergelijke, of omhalingen verrichten is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.
 • Iedereen in het bezit van een hond, zonder onderscheid van ras of grootte, kan aansluiten bij de club.
 • Bij aansluiting bewijst het lid dat zijn hond ingeënt is tegen de ziekte van Carré en het Parvovirus.
 • Elk lid is verplicht verzekerd tegen schade en/of ongevallen.
 • Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, beschadigingen of diefstallen.
 • Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. De aanwezigen krijgen dan inzage krijgen in het kasboek en er wordt de planning voor het volgende jaar wordt meegedeeld.
 • Elk lid mag zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.
 • Elk lid kan suggesties indienen om een verbetering van de werking mogelijk te maken. Enkel ondergetekende suggesties kunnen via de ideeënbus meegedeeld worden.
 • De richtlijnen van de instructeurs dienen opgevolgd te worden, niet naleven zonder geldige reden, kan meteen leiden tot uitsluiting van de lessen.